0 priekšmeti, 0.00

Grozs ir tukšs.

Noteikumi

WWW.ZIEDUPERLE.LV INTERNETVEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārējie noteikumi

 1. Internetveikals www.zieduperle.lv ir struktūrvienība SIA „Ziedu Pērle”, Reģ. Nr: 40103719746; Adrese: “Kalnamērnieki”; Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041;
 2. Piekļūstot www.zieduperle.lv interneta vietnei un lietojot to, lietotājs apliecina, ka ir izlasījis tās lietošanas noteikumus un piekrīt tos ievērot;
 3. SIA „Ziedu Pērle”, ir tiesības mainīt interneta vietnes saturu un lietošanas noteikumus un tie stājas spēkā līdz ar publicēšanas brīdi;
 4. Klientam pirms pasūtījuma veikšanas ir jāapliecina, ka tas ir iepazinies ar šiem noteikumiem, kā arī ar Preču piegādes noteikumiem, Garantijas un atteikuma tiesībām;
 5. Iegādājoties www.zieduperle.lv interneta veikalā piedāvātās preces, tiek uzskatīts, ka šāda savstarpēja vienošanās ir Distances līgums un to regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”;
 6. Pasūtot produktus, tiek sniegti šādi produktu piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numurs un cita attiecībā uz piegādi nepieciešamā informācija. SIA “Ziedu Pērle” apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pasūtīšanas un piegādes mērķiem. SIA “Ziedu Pērle” apņemas neizpaust šo informāciju trešajām pusēm, izņemot partnerus, kas sniedz ar produktu piegādi saistītus un citus pakalpojumus attiecībā uz Klientu pasūtījumu iesniegšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi saistībā ar Klientu personīgās informācijas izpaušanu trešajām pusēm jebkurā gadījumā tiek saskaņoti ar Klientiem. Jebkuros citos gadījumos jebkuri Klientu personas dati trešajām pusēm izpaužami vienīgi tad, ja to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti;
 7. Reģistrējoties www.zieduperle.lv un pasūtot preci, Klients apņemas uzglabāt savu ar pieteikšanos saistīto informāciju un to nevienam neizpaust. Turklāt Klients apstiprina, ka tā ir pilngadīga persona un ka tas ir tiesīgs pasūtīt produktus no www.zieduperle.lv interneta veikala. Ja Klients ir izpaudis kādai citai personai savu ar pieteikšanos saistīto informāciju, SIA “Ziedu Pērle” tiek atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto;
 8. Klienti, iepazīstoties ar Noteikumiem, apstiprina, ka tiem ir zināms par sīkdatņu (no tīmekļa servera nosūtīto datņu) esamību to datoros, apmeklējot zieduperle.lv interneta veikala vietni;

Preču apraksti un cenas

 1. Interneta veikalā www.zieduperle.lv redzamie preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces papildus raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs sazināties ar www.zieduperle.lv pa e-pastu: info@zieduperle.lv, vai pa tel. +371 29383299.;
 2. SIA” Ziedu Pērle” nav PVN maksātājs, tamdēļ visas cenas norādītas euro bez PVN. Cenā nav ietverta maksa par piegādi.;
 3. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta veikalā un tās attiecas uz pasūtījumiem, kuri veikti pēc izmaiņu publicēšanas;
 4. Cenas pasūtījumā ir spēkā 14 darba dienas;

Pasūtījuma atcelšana jeb distances līguma pārtraukšana

 1. SIA “Ziedu Pērle”, līdz brīdim, kamēr nav saņemta klienta apmaksa, ir tiesības atcelt klienta pasūtījumu, ja tiek konstatētas neatbilstības preču aprakstos vai cenās;
 2. Pasūtījums tiek anulēts, ja rēķins netiek apmaksāts 5 dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža Klientam;
 3. SIA “Ziedu Pērle” ir tiesības pārtraukt distances līgumu gadījumā, ja puses cieš pārmērīgus zaudējumus līguma izpildē un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Preču apmaksas kārtība

 1. Par precēm interneta veikalā WWW.ZIEDUPERLE.LV var norēķināties sekojošos veidos:
 • Ar Bankas pārskaitījumu, pēc saņemtā rēķina uz norādīto e-pastu. Preces saņemšanas brīdī saņemot stingrās uzskaites kvīti un preču pavadzīmi;
 • Skaidrā naudā, piegādes brīdī. Preces saņemšanas brīdī saņemot stingrās uzskaites kvīti un preču pavadzīmi;
 • Pastāvīgiem WWW.ZIEDUPERLE.LV klientiem ir iespēja iegādāties preci ar pēcapmaksu, iepriekš noslēdzot līgumu.
 1. Ja prece, ko vēlaties iegādāties nav noliktavā un tā ir speciāli jāpasūta, SIA “Ziedu Pērle” var prasīt avansa iemaksu 50-100% apmērā no preces vērtības;

Preču piegāde

 1. Preču piegādes izmaksas neietilpst preču norādītajā cenā. Preču piegāde ir par papildus samaksu;
 2. Par preču piegādes izmaksām ir jānorēķinās iepriekš kopā ar maksu par precēm (ja maksājums ir bankas pārskaitījums) vai arī pasūtījuma saņemšanas brīdī (ja maksājums ir skaidra naudā).
 3. Piegāde uz OMNIVA pakomātiem latvijā
  • Piegāde 2 – 3 darba dienu laikā, Veiktie pasūtījumi brīvdienās (sestdienas, svētdienas, svētku dienas) piegādei tiek nodoti nākamājā darba dienā.
  • Piegādes izmaksas atbilstoši OMNIVA piegādes noteikumiem (https://www.omniva.lv);
 4. Piegāde ar SIA “Ziedu pērle” transportu uz norādīto adresi latvijā
  • Piegāde 1 – 5 dienu laikā. Veiktie pasūtījumi brīvdienās (sestdienas, svētdienas, svētku dienas) piegādei tiek nodoti nākamājā darba dienā;
  • Piegādes izmaksas iepriekš vienojoties ar SIA “Ziedu Pērle” pa e-pastu: info@zieduperle.lv, vai pa tel. +371 29383299;
 5. Piegāde ar jūsu izvēlētu loģistikas starpnieku latvijā vai eiropā Iepriekš vienojoties par piegādes nosacījumiem pa e-pastu: info@zieduperle.lv vai pa tel. +371 29383299;

Preču garantija

 1. Informācija par garantijas termiņu konkrētajai precei iespējams noskaidrot pajautājot zieduperle.lv. Garantijas termiņš un nosacījumi katrai precei ir individuāli.

Atteikuma tiesības

 1. Patērētājam ir tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – „Noteikumi par distances līgumu”;
 2. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no Distances līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesības ir spēkā 14 dienas, sākot no brīža, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu, tas jānosūta Pārdevējam e-pastā: info@zieduperle.lv kā arī 14 dienu laikā no šī Iesnieguma nosūtīšanas dienas jāatgriež prece Pārdevējam klātienē nogādājot to uz Pārdevēja norādīto adresi norādītajā darba laikā vai arī nosūtot to ar kurjerpastu.
 4. Preces atgriešanas izdevumus Pārdevējam sedz Pircējs.
 5. Pārdevējam ir tiesības aizturēt pirkuma atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad tas ir saņēmis atgriezto preci.
 6. Atteikuma tiesības neattiecas uz Pircējiem, kuri ir juridiskas personas;
 7. LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255, P22 patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 8. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

Citi noteikumi

 1. Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos;
 2. Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā ir jānorāda:
 • vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu;
 • Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus;
 1. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.